Vlastreffen en CAW Zuid-West-Vlaanderen.
CAW Zuid-West-Vlaanderen is één van de elf Centra Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen.
CAW Zuid-West-Vlaanderen is er voor alle burgers uit Kortrijk-Waregem-Menen en de steden en gemeenten in de omgeving (samen zijn dat 14 steden en gemeenten).
Elke burger, jong of oud, kan met eender welke welzijnsvraag of eender welk welzijnsprobleem terecht in het CAW. Onze medewerkers zoeken samen met jou naar de gepaste antwoorden en oplossingen.
Wij kunnen helpen bij persoonlijke problemen, psychosociale problemen, opvoedingsproblemen, relatieproblemen, financiële begeleiding, slachtofferhulp, gezinsbegeleiding, intra familiaal geweld, rouw, scheidingsbemiddeling, administratieve ondersteuning, daderhulp, preventieve woonbegeleiding en nog veel meer dan dat.
Daarnaast echter heeft het CAW ook een belangrijke opdracht in het onderdak geven aan en het begeleiden van dak –en thuislozen. Mensen die door uiteenlopende omstandigheden op straat komen te staan, geen vaste verblijfsplaats hebben en nergens meer terecht kunnen. Dit gaat zowel over jongeren tussen 18 en 25 jaar, gezinnen, koppels, alleenstaande mannen en vrouwen. Het CAW beschikt op verschillende sites en adressen over meer dan 100 verblijfplaatsen. Hier kunnen dak –en thuislozen tijdelijk verblijven en krijgen ze van ons een begeleiding op maat om zo snel als mogelijk weer op eigen benen te staan en zelfstandig te wonen.
Een specifieke doelgroep binnen de dak –en thuisloosheid waar we bijzondere aandacht aan geven zijn de jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het is precies voor deze jongeren dat het
CAW en het Vlastreffen al 29 jaar de handen in elkaar slaan. Dankzij de giften van het Vlastreffen slagen we er in om voor onze jongeren net iets meer te doen en hen nog meer kansen te geven op een betere en zelfstandige toekomst in onze complexe samenleving.
Elk jaar opnieuw besteden we de giften van het Vlastreffen aan concrete doelen of projecten die onze dak –en thuisloze jongeren direct ten goede komen en die enkel en alleen met de subsidies van de Vlaamse overheid onmogelijk zouden zijn. De giften van het Vlastreffen hielpen ons de voorbije jaren om onze verblijfssite in de Stasegemsestraat te Kortrijk
(De Link) aan te kopen, deze site kwalitatief te verbouwen in het belang van de jongeren, te investeren in brandveiligheid, een minibus aan te kopen om met de jongeren op pad te gaan, kampen en weekends te organiseren voor onze jongeren, kamers te verbouwen tot kwaliteitsvolle studio’s, een bestelwagen aan te kopen om jongeren te helpen verhuizen, studio’s te voorzien van elektrische keukenapparatuur, te investeren in het halfjaarlijks herstellen en opfrissen van de verblijfsplaatsen, bedden en matrassen te vervangen … en dan is dit lange lijstje zelfs nog niet compleet.
We zijn alvast het Vlastreffen bestuur, de sponsors en alle deelnemers bijzonder dankbaar voor deze jarenlange en niet aflatende steun. Het bestuur, de sponsors en bij uitbreiding alle motards die telkens opnieuw naar het Vlastreffen afzakken zijn zonder meer mensen met het hart op de goede plaats. Jullie betrokkenheid en solidariteit voor al deze jongeren die het bijzonder moeilijk hebben is onbetaalbaar. Jullie bijdrage aan een betere toekomst voor dak –en thuisloze jongeren is bewonderenswaardig.
Bij deze hopen we dat ook het 29
ste Vlastreffen opnieuw een groot succes mag worden.

Met oprechte dank,
Wim Delabie
CAW Zuid-West-Vlaanderen
www.cawzuidwestvlaanderen.be
Cawvzw Saying Goodbye

Saying goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van en dierbare.

Jaarlijks organiseren wij hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijk en ongedwongen sfeer.

Dit kan tijdens ontmoetingsdagen, weekends voor volwassenen, weekends voor gezinnen, rouwkampen voor kinderen/ jongeren, enz…
Het thema rouw is hierbij steeds aanwezig, doch niet altijd even nadrukkelijk.
Kinderen en jongeren hebben immers ook momenten van sport, spel, recreatie en rust nodig.

Saying Goodbye wordt gedragen door een enthousiast en gespecialiseerd team van vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsors en partners.
Een vzw voor mensen, gedragen door mensen.

Saying